Jesteśmy firmą istniejącą nieprzerwanie od 1832 roku - www.poltops.pl. Od zawsze w naszej działalności zajmowaliśmy się przetwarzaniem naturalnych surowców czyli czystej owczej wełny. Przy współudziale polskich naukowców stworzyliśmy ekologiczne produkty dla rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. Są to wieloskładnikowe nawozy organiczne , nawozy roślinne oraz w 100 % biodegradowalne włókniny .
Zdrowe gleby są podstawą produkcji żywności dobrej jakości. Większość naszego pożywienia powstaje bezpośrednio lub pośrednio w ziemi. Zdrowe rośliny  zawierające wiele składników odżywczych są niezbędne dla prawidłowego rozwoju ludzi i zwierząt , tak więc wartościowa gleba bezpośrednio wpływa na nasze siły witalne.
Zdrowa gleba jest związana z życiem glebowym, jej strukturą i zawartymi w niej składnikami odżywczymi. Zachowanie materii organicznej jest najważniejszą rzeczą, na jakiej powinni skupić się plantatorzy  na całym świecie. Gleba uboga w taką materię i w życie glebowe jest glebą martwą. wpływa na poprawę kondycji i jakości gleby. Nasz nawóz organiczny normuje  składniki w glebie, niweluje skutki nawożenia mineralnego, poprawiając żyzność i tym samym plonowanie.
Rozkład związków organicznych zależy od temperatury, wilgotności i napowietrzania gleby. Wiosną kiedy rośną temperatury mineralizacja przyspiesza wraz ze wzrostem roślin. Optymalny skład nawozu sprawia, że azot staje się dostępny w całym okresie wegetacji. Mikroorganizmy wymagające dotlenienia z zewnątrz rozkładają substancje czyniąc je dostępnymi dla roślin. Dzięki temu procesowi gleba będzie lepiej napowietrzona, co pobudza też aktywność systemu korzeniowego.
Materiał organiczny ma również ważne znaczenie dla utrzymania wilgotności w glebie i zapobieganiu erozji. Formuła Fertilanu podczas rozkładu jest w stanie zaabsorbować wielokrotnie większą ilość wilgotności niż wynosi jego masa. Zawartość stabilnego materiału organicznego jest połączona ze stosunkowo wysoką zawartością N-P-K. Ponadto jest to w 100% produkt naturalny zawierający również pierwiastki śladowe, bardzo ważne dla funkcji enzymatycznych i fotoelektrycznych roślin.
Nawozy Organiczne są łatwe w zastosowaniu na polu. Nasz granulat można rozprowadzać w glebie korzystając z tych samych maszyn i metod, których używa się do nawozów mineralnych. Nawozy Organiczne mają mniejszą  gęstość niż mineralne.

Czym jest ?

Nawóz organiczny wytworzony z naturalnych składników.

 • Zawiera wysoką dawkę składników odżywczych, w tym azotu pochodzenia naturalnego, fosforu, potasu, wapnia, magnezu oraz innych mikroelementów.
 • Możliwy do stosowania w dowolnym okresie sezonu uprawnego.
 • Stopniowe uwalnianie azotu - do 6 miesięcy.
 • Dostarcza co najmniej 89 % masy organicznej wzbogacając glebę w związki próchnicowe.
 • Poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby umożliwiając rozwój pożytecznych mikroorganizmów.
 • Warunki powietrzno-wodne - poprawiając retencję wody i sprawność sorpcyjną gleby.
 • Niweluje efekty uboczne nawożenia mineralnego
 • Poprawia strukturę gleby sprzyjając ukorzenieniu roślin.
 • Nadaje się do upraw w gruncie jak i pod osłonami.
 • Doskonały w uprawach ekologicznych, ogródkach działkowych i ogrodach przydomowych.
 • Jest wpisany na listę IUNG pod numerem NE/324/2016 "Do stosowania w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych".
 • Łatwa aplikacja dzięki strukturze rozpuszczających się granulek.
 • Kilkuletnie badania w uprawach polowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udowadniają szybsze wzrosty oraz lepsze plonowanie.
 • Naturalne, łagodne składniki eliminują ryzyko przenawożenia lub przedawkowania
<b>Dla profesjonalistów</b>

Dla profesjonalistów


Certyfikowanych gospodarstw ekologicznych

<b>Trawnik</b>

Trawnik


Nareszcie soczysta zieleń!

<b>Ogródek</b>

Ogródek


Zdrowe bio plony z własnego ogródka

<b>Kwiaty</b>

Kwiaty


Piękno naturalnych kolorów

<b>Dom i balkon</b>

Dom i balkon


Oaza zieleni wokół domu

<b>Zielnik</b>

Zielnik


Zdrowe bio zioła

Stosowanie nawozu - ekoaktywatora

Nawóz jest przeznaczony do stosowania w uprawie roślin prowadzonej w odkrytym gruncie i pod osłonami. Jest przydatny dla każdego rodzaju produkcji, a w szczególności dla upraw polowych, ekologicznych, integrowanych, ogródków działkowych, ogrodów przydomowych i upraw balkonowych.
Fertilan przeznaczony jest  do stosowania przedwegetacyjnego oraz do nawożenia roślin w trakcie wegetacji.

Wielkość dawek oraz terminy stosowania:  *

Warzywa i zioła
Nawóz należy równomiernie rozsypać po powierzchni ziemi przed siewem lub sadzeniem roślin i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.
W uprawie roślin doniczkowych należy wymieszać nawóz z podłożem w ilości 3-4 kg/m3, wsypać podłoże do doniczek lub skrzynki balkonowej i wysadzić rośliny a następnie podlać wodą.

 • fasola, groch, rzodkiewka, kalarepa 1-2 kg/10 m2
 • wczesne uprawy kapusty, bób, czosnek, sałata, ogórek, cebula, marchew wczesna, pomidor, pietruszka 2-3 kg/10 m2
 • seler, późne kapustne, kalafior, dynia, brukselka, marchew na późny zbiór 2-3 kg/10 m2
 • zioła 1-2 kg/10 m2

Rośliny sadownicze

 • Przed sadzeniem drzewek/krzewów. Nawóz wymieszać z glebą do głębokości 20-25 cm w dawce 3 kg na 10 m2.  Bezpośrednio po posadzeniu roślin należy je obficie podlać.
 • W sadach/jagodnikach. Nawóz rozsypać wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji) wokół drzewek/krzewów w obrębie ich koron w dawce do 3 kg na 10 m2.

Rośliny ozdobne i trawniki

 • Rośliny doniczkowe i balkonowe
 • W uprawie roślin doniczkowych należy wymieszać nawóz z podłożem w ilości 3-4 kg na 1 m3, wsypać podłoże do doniczek lub skrzynki balkonowej i wysadzić rośliny a następnie podlać wodą.
 • Rośliny rabatowe
 • Wczesną wiosną na uprzednio przygotowaną glebę rozsypać nawóz w dawce 2-3 kg na 10 m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.
 • Drzewa i krzewy ozdobne
 • Przed sadzeniem roślin na uprzednio przygotowaną glebę należy równomiernie rozprowadzić nawóz w ilości 3-4 kg/10m2 i wymieszać z podłożem na głębokość 5-10 cm poprzez zagrabianie. W tak przygotowaną glebę sadzić drzewa i krzewy, po posadzeniu obficie podlać wodą.
 • Podczas sadzenia – wymieszać nawóz z ziemią z dołka w ilości 4g nawozu na 1 litr gleby i obsypać bryłę korzeniową
 • Zakładanie trawników
 • Nawóz najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. Na glebę przeznaczoną do założenia trawnika należy rozłożyć równomiernie nawóz w ilości 2-3 kg na 10 m2. Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Uprawy polowe
Stosować przed siewem roślin pod orkę lub zabiegi uprawowe. Nawóz rozprowadzić przy pomocy rozrzutnika obornika i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. Zalecana dawka nawozu wynosi 2-3 t/ha jeden raz na rok.

* Wysokość dawki nawozu zależy od potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i żyzności gleby.

 

Zawartość składników *

% suchej masy

Zawartość makro-składników w g/kg suchej masy co najmniej:

Zawartość mikroskładników
w mg/kg suchej masy co najmniej: **

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

Fe

Mn

Cu

Zn

B

5,50

0,46

2,40

0,26

1,39

280

39,9

13,2

79,3

73,2

 

* Zawartość składników mineralnych podlega naturalnym zmianom. Ich wielkości mogą różnić się od podanych.

** Na podstawie sprawozdania z badań wykonanych w ZUiNRW Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Certyfikaty

1. Opinia upoważnionej jednostki, tj. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
2. Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w zakresie spełnienia przez nawóz organiczny wymagań weterynaryjnych wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
3. Opinia Instytutu Medycyny Wsi w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
4. Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w o oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt  wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
5. Opinia Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w zakresie oddziaływania nawozu na środowisko wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
6. Opinia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB o przydatności nawozu do stosowania w uprawach polowych wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.

Praktyka rolna

Praktyka rolna pokazała, że racjonalne nawożenie musi opierać się na znajomości zasobności gleby w niezbędne składniki pokarmowe wpływające na racjonalny rozwój roślin uprawnych, a także na jej własności fizykochemiczne. Spośród wszystkich nawozów mineralnych, nawozy azotowe w głównym stopniu wpływają na wysokie plonowanie roślin uprawnych. Niedobór azotu w glebie powoduje zahamowanie wzrostu roślin i ich przedwczesne dojrzewanie. Azot wprowadzony do gleby pobierany jest przez rośliny, a częściowo także przez mikroorganizmy glebowe. Niewielkie ilości azotu - szczególnie podczas intensywnych opadów - są wymywane i odprowadzane ciekami do rzek i zbiorników wodnych, zanieczyszczając wody powierzchniowe i gruntowe. Jest oczywiste, że nawozy mineralne są czynnikiem wzrostu i plonowania roślin, jednak ich stosowanie jest przyczyną obniżania próchnicy, pogorszenia struktury, zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego oraz pogorszenia właściwości fizykochemicznych. W obecnych czasach, szczególnie niepokojący jest wzrost zawartości azotu w wodach powierzchniowych i gruntowych. O ograniczeniu tego negatywnego zjawiska stanowią Unijne Dyrektywy; Azotanowa i Wodna, które nakładają określone obowiązki na rolników. Wzrost zawartości substancji organicznej w glebie poprawia jej strukturę, zwiększa pojemność wodną i odporność na erozję, a także zapobiega wymywaniu składników pokarmowych z profilu glebowego zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

Dla środowiska

Korzyści dla środowiska naturalnego - raport Laymana.

Kontakt

Poltops Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 45
68-100 Żagań

tel. +48 68 477 51 01
www.poltops.pl
NIP: 924 17 71 979

Anna Barańska
Kierownik produktu

tel.: +48 68 477 51 06
kom.: +48 509 692 883
nawozy@poltops.pl
godziny pracy: 800 - 1600

Drukuj