produkt polski

 

Jesteśmy firmą istniejącą nieprzerwanie od 1832 roku - www.poltops.pl.
Od zawsze w naszej działalności zajmowaliśmy się przetwórstwem naturalnych surowców - czystej, żywej owczej wełny. Przy współudziale polskich naukowców powstały ekologiczne produkty z serii "Zielona moc". Są to wieloskładnikowe nawozy organiczne - ekoaktywatory , nawozy roślinne oraz w 100 % biodegradowalne włókniny  (produkt w przygotowaniu). Bądźcie dumni z nami, z innowacyjnych na skalę europejską, polskich produktów. Genialnych w swojej prostocie, przyjaznych środowisku. Pozwalających odżywiać się zdrowo i żyć w harmonii z Naturą.

 

 

Czym jest ?

Genialny w swojej prostocie. Nawóz organiczny - ekoaktywator , wytworzony z biomasy roślin bobowatych drobnonasiennych zbieranej w ich optymalnej fazie rozwojowej oraz frakcjonowanej i mielonej, czystej, żywej wełny owczej.

 • Zawiera wysoką dawkę składników odżywczych, w tym azotu pochodzenia naturalnego, fosforu, potasu, wapnia, magnezu oraz innych mikroelementów.
 • Możliwy do stosowania w dowolnym okresie sezonu uprawnego.
 • Stopniowe uwalnianie azotu - do 6 miesięcy.
 • Dostarcza 98,8 % masy organicznej wzbogacając glebę w związki próchnicowe - potwierdzone sprawozdaniem z badań nr: 118/2015.
 • Poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby umożliwiając rozwój pożytecznych mikroorganizmów.
 • Warunki powietrzno-wodne - poprawiając retencję wody i sprawność sorpcyjną gleby.
 • Niweluje efekty uboczne nawożenia mineralnego
 • Poprawia strukturę gleby sprzyjając ukorzenieniu roślin.
 • Nadaje się do upraw w gruncie jak i pod osłonami.
 • Doskonały w uprawach ekologicznych, ogródkach działkowych i ogrodach przydomowych.
 • Jest wpisany na listę IUNG pod numerem NE/324/2016 "Do stosowania w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych".
 • Łatwa aplikacja dzięki strukturze rozpuszczających się granulek.
 • Kilkuletnie badania w uprawach polowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udowadniają szybsze wzrosty oraz lepsze plonowanie.
 • Naturalne, łagodne składniki eliminują ryzyko przenawożenia lub przedawkowania
<b>Dla profesjonalistów</b>

Dla profesjonalistów


Certyfikowanych gospodarstw ekologicznych

<b>Trawnik</b>

Trawnik


Nareszcie soczysta zieleń!

<b>Ogródek</b>

Ogródek


Zdrowe bio plony z własnego ogródka

<b>Kwiaty</b>

Kwiaty


Piękno naturalnych kolorów

<b>Dom i balkon</b>

Dom i balkon


Oaza zieleni wokół domu

<b>Zielnik</b>

Zielnik


Zdrowe bio zioła

Stosowanie nawozu - ekoaktywatora

Nawóz jest przeznaczony do stosowania w uprawie roślin prowadzonej w odkrytym gruncie i pod osłonami. Jest przydatny dla każdego rodzaju produkcji, a w szczególności dla upraw ekologicznych, integrowanych, ogródków działkowych, ogrodów przydomowych i upraw balkonowych.
Fertilan przeznaczony jest  do stosowania przedwegetacyjnego oraz do nawożenia roślin w trakcie wegetacji.

Nawóz należy równomiernie rozsypać wokół roślin lub po powierzchni ziemi przed siewem lub sadzeniem roślin i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych. W uprawie roślin doniczkowych należy wymieszać nawóz z podłożem w ilości 4-5 kg/m3, wsypać podłoże do doniczek lub skrzynki balkonowej i wysadzić rośliny a następnie podlać wodą.

 

Wymagania pokarmowe uprawianych roślin*

Dawkowanie

Małe - np. fasola, groch, rzodkiewka, kalarepa,

150g - 300g/ m2

Średnie - np. wczesne uprawy kapusty, bób, czosnek, sałata, ogórek, cebula, marchew wczesna, pomidor, pietruszka

200g - 400g/ m2

Wysokie - seler, późne kapustne, kalafior, dynia, brukselka, kukurydza, marchew na późny zbiór

300g - 450g/ m2

 

* Wysokość dawki nawozu zależy od potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i żyzności gleby.

 

Zawartość składników * **

% suchej masy

Zawartość makro-składników w g/kg suchej masy

Zawartość mikroskładników
w mg/kg suchej masy

N

P

K

Mg

Ca

Fe

Mn

Cu

Zn

B

6,00

0,25

1,26

0,25

17,1

280

39,9

13,2

79,3

73,2

 

* Zawartość składników mineralnych podlega naturalnym zmianom. Ich wielkości mogą różnić się od podanych.

** Na podstawie sprawozdania z badań wykonanych w ZUiNRW Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Certyfikaty

1. Opinia upoważnionej jednostki, tj. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
2. Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w zakresie spełnienia przez nawóz organiczny wymagań weterynaryjnych wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
3. Opinia Instytutu Medycyny Wsi w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
4. Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w o oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt  wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
5. Opinia Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w zakresie oddziaływania nawozu na środowisko wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.
6. Opinia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB o przydatności nawozu do stosowania w uprawach polowych wraz z zaopiniowanym projektem instrukcji stosowania.

Praktyka rolna

Praktyka rolna pokazała, że racjonalne nawożenie musi opierać się na znajomości zasobności gleby w niezbędne składniki pokarmowe wpływające na racjonalny rozwój roślin uprawnych, a także na jej własności fizykochemiczne. Spośród wszystkich nawozów mineralnych, nawozy azotowe w głównym stopniu wpływają na wysokie plonowanie roślin uprawnych. Niedobór azotu w glebie powoduje zahamowanie wzrostu roślin i ich przedwczesne dojrzewanie. Azot wprowadzony do gleby pobierany jest przez rośliny, a częściowo także przez mikroorganizmy glebowe. Niewielkie ilości azotu - szczególnie podczas intensywnych opadów - są wymywane i odprowadzane ciekami do rzek i zbiorników wodnych, zanieczyszczając wody powierzchniowe i gruntowe. Jest oczywiste, że nawozy mineralne są czynnikiem wzrostu i plonowania roślin, jednak ich stosowanie jest przyczyną obniżania próchnicy, pogorszenia struktury, zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego oraz pogorszenia właściwości fizykochemicznych. W obecnych czasach, szczególnie niepokojący jest wzrost zawartości azotu w wodach powierzchniowych i gruntowych. O ograniczeniu tego negatywnego zjawiska stanowią Unijne Dyrektywy; Azotanowa i Wodna, które nakładają określone obowiązki na rolników. Wzrost zawartości substancji organicznej w glebie poprawia jej strukturę, zwiększa pojemność wodną i odporność na erozję, a także zapobiega wymywaniu składników pokarmowych z profilu glebowego zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

Dla środowiska

Korzyści dla środowiska naturalnego - raport Laymana.

Kontakt

Poltops Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 45
68-100 Żagań

tel. +48 68 477 51 01
www.poltops.pl
NIP: 924 17 71 979

Anna Barańska
Kierownik produktu

tel.: +48 68 477 51 06
kom.: +48 509 692 883
nawozy@poltops.pl
godziny pracy: 800 - 1600